De naam Alva Volta

Home » De naam Alva Volta

De naam Alva Volta

Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison (1847-1931) was een Amerikaanse uitvinder en zakenman, vooral bekend van de gloeilamp en de fonograaf. Als kind werd hij meestal Alva of Al genoemd, zijn middelste naam, die hij gekregen had van familievriend Captain Alva Bradley, eigenaar van stoomschepen op de Grote Meren.
Edison bouwde een onderzoekslaboratorium in Menlo Park, New Jersey, alwaar onder zijn leiding vele uitvindingen werden gedaan waar hij octrooi op aanvroeg. Hij werd dan ook wel ‘de Tovenaar van Menlo Park’ genoemd. Zijn eerste beroemde uitvinding, de fonograaf, was een soort grammofoon, waarbij geluid werd opgenomen in een laag aluminiumfolie, die helaas maar een paar keer kon worden afgespeeld. Onder zijn ruim 1400 octrooien zijn verder een accu, een filmcamera en een elektriciteitscentrale met bijbehorend elektriciteitsnet.
Edison was overigens niet de uitvinder van de gloeilamp, maar verbeterde eerdere versies en verkreeg het octrooi op de eerste commercieel bruikbare gloeilamp in 1879. Het probleem tot dan toe was namelijk dat de gloeidraad het niet langer dan 15 uur volhield, wat gloeilampen veel te duur maakte. Edison liet in zijn lab meer dan tienduizend materialen testen, en vond uiteindelijk dat verkoolde bamboe wel 1200 uur kon branden. Om zijn uitvinding bekend te maken aan het New Yorkse publiek, liet Edison op oudejaarsavond 1879 rondom Menlo Park tientallen gloeilampen branden als feestversiering.

Thomas Alva Edison in antwoord op de vraag wat zijn gloeilamp betekent voor de kaarsenindustrie: “We maken elektriciteit zo goedkoop dat alleen de rijken nog kaarsen zullen branden”.

Alessandro Volta

Graaf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827), Italiaans natuurkundige, werd wereldberoemd door zijn ontdekking van de elektrische batterij ofwel de voltaïsche cel (Zuil van Volta) in 1800. Hij ontdekte daarmee als eerste hoe je een continue elektrische stroom kunt produceren. Tot dan toe konden alleen korte pulsen van statische elektriciteit gemaakt worden. Deze batterij opende een wereld van onderzoek naar het verschijnsel elektriciteit.
Napoleon was in 1801 zo onder de indruk van een demonstratie van Volta’s uitvinding, dat hij Volta tot graaf benoemde. Volta’s bijdrage aan het begrip elektriciteit was verder zo belangrijk dat in 1881 de eenheid van elektrische spanning, de Volt, naar hem werd genoemd, en later ook het mineraal voltaïet. Volta stond (tot de invoering van de euro) afgebeeld op het Italiaanse bankbiljet van 10.000 lire.

“Vier geïsoleerde personen vormen een menselijke keten. De eerste plaatst zijn vinger op het puntje van de tong van de tweede, die tweede raakt de oogbal aan de van de derde, en de derde en vierde houden tussen zich in met natte handen een kikker vast die van huid en ingewanden is ontdaan. De eerste persoon houdt in zijn natte hand een plaat zink, de laatste een plaat zilver. Als de metalen platen elkaar raken, is het elektrische circuit compleet; persoon twee neemt onmiddellijk een zure smaak waar op het puntje van zijn tong, een lichtflits verschijnt in het oog van de derde, en de poot van de kikker vertoont wilde stuiptrekkingen. – ecco dunque il fluido elettrico [zie aldus de elektrische stroming]” – Volta in 1796 in een brief aan Vassali.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op.